Ohlédnutí za rokem 2015

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili, umožnili nám rozvinout naši snahu a úsilí. V únoru 2015 jsme zahájili díky grantu z Norských fondů projekt „Vojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti“. Na začátku nového roku máme za sebou deset měsíců usilovné práce, kterou alespoň ve stručnosti dokumentuje následující kronika:

Leden 2015

 • vrcholí přípravy k zahájení projektu
 • probíhají výběrová řízení na pozici domácí terapeut, fyzioterapeut
 • probíhá výběr dětí do hlavní a kontrolní skupiny

 

Únor 2015

 • 2.2015 zahájena realizace projektu
 • vytvořen odborný projektový tým a zahájena realizace všech klíčových aktivit projektu
 • zahájeno školení fyzioterapeutů a domácích terapeutů ve Vojtově metodice II. generace
 • probíhá příprava výběrových řízení na nákup potřebného vybavení pro samotnou terapii i monitoring hybných pokroků zapojených dětí
 • zahájeny práce na tvorbě Metodické příručky pro rodiče a domácí terapeuty, které budou následně k dispozici fyzioterapeutům, domácím terapeutům a rodičům zapojených dětí.

Březen 2015

 • další odborná příprava fyzioterapeutů a domácích terapeutů
 • výběrová řízení na nákup vybavení nezbytného pro realizaci projektu
 • zahájeny práce na zpracování pilotní studie, jejímž hlavním předmětem bude sběr, validace a vyhodnocení dat v rámci projektu
 • 3.2015 Úvodní setkání k projektu v Horní Blatné, rodičům zapojených dětí byl představen projekt, jeho aktivity a časový harmonogram
 • dokončení výběru zapojených dětí v rámci hlavní a kontrolní skupiny, úvodní vyšetření

Duben 2015

 • úvodní měření dětských pacientů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v biomechanické laboratoři pod dohledem Ing. F. Zahálky Ph.D.
 • od poloviny dubna zahájena realizace stěžejní aktivity projektu – práce s cílovou skupinou dětských pacientů. Byly zahájeny domácí terapie zapojených dětí a práce s vedlejší – kontrolní skupinou zapojených dětí.
 • zahájení pravidelných kontrol dětí z hlavní i kontrolní skupiny v ordinaci fyzioterapeuta specialisty a jejich konziliárního sledování odborníky z oborů klinické psychologie, logopedie a dětské neurologie.

Květen 2015

 • nadále probíhá práce s hlavní a vedlejší skupinou dětských pacientů
 • navýšení počtu dětí v hlavní skupině, u nichž probíhá pravidelná domácí terapie z původních 12-ti dětí na 16 dětí
 • dokončen nákup vybavení určeného pro zaznamenávání hybných pokroků zapojených dětí
 • vyhodnocení sledování dětí zapojených do projektu odborníky z oboru dětské neurologie, psychologie a klinické logopedie

Červen 2015

 • 6.2015 proběhl seminář s rodiči a terapeuty v Krajské knihovně v Karlových Varech, setkání se zúčastnili se i zástupci Ministerstva financí
 • Nadále pokračuje práce s hlavní i vedlejší cílovou skupinou

Červenec 2015, Srpen 2015

 • domácí terapie dětí probíhá v prázdninovém režimu – terapie probíhají dle individuální potřeby zapojených rodin v místě bydliště či v místě, kde dítě tráví prázdniny

Září 2015

 • měření pacientů na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v v Praze. U sledovaných dětí jsou objektivně patrné pokroky v celkovém psychomotorickém vývoji
 • Počet dětí zapojených do hlavní skupiny, tedy dětí, se kterými se provádí aktivní domácí terapie, byl navýšen na 18 dětí (z původních 16-ti dětí), vzhledem k velkému zájmu o domácí terapii

Říjen 2015

 • dokončeny práce na tvorbě Metodické příručky pro rodiče a domácí terapeuty, které budou následně k dispozici fyzioterapeutům, domácím terapeutům a rodičům zapojených dětí
 • seminář o Vojtově metodice II. generace v Neveklově – pokračování školení domácích terapeutů a fyzioterapeutů v inovativní metodice fyzioterapeutické péče

Listopad 2015

 • nadále probíhají práce s hlavní i vedlejší skupinou dětských pacientů
 • vývoj dětí je pravidelně monitorován a zaznamenáván prostřednictvím pořízeného vybavení (datový chodník, 3D scanner) v ordinaci fyzioterapeuta specialisty, děti jsou nadále konziliárně sledovány odborníky z oborů klinické psychologie, logopedie a dětské neurologie

Prosinec 2015

 • pokračování domácí terapie a práce s kontrolní skupinou

Poděkování patří všem členům našeho týmu za jejich vstřícný přístup, důvěru, obrovskou snahu a ochotu dovést započatou práci k více než zdárnému konci.