V dnech 6. - 9. 10. 2016 se uskutečnil 1.mezinárodní seminář Vojtovy metody 2. generace v Poličanech u Neveklova.
Seminář byl zacílen na požadavky fyzioterapeutů, domácích fyzioterapeutů a dalších pracovníků, kteří se zabývají problematikou dětí s postižením a mají zájem o zvýšení kvality života pacientů s perinatální zátěží. Byla to jedinečná příležitost k ověření a rozšíření postupů používání zcela inovativních metod cvičení, k výměně a šíření zkušeností.
Projekt celkově nastavil cestu k dobré spolupráci v uvedené vysoce odborné a potřebné problematice na celorepublikové i zahraniční úrovni. Přispěl ke zvýšení kvality pomoci a péče o děti i dospělé osoby s postižením, k následnému usnadnění života těmto osobám i osobám pomáhajícím (např. rodičům).
Zúčastnili se 2 kolegové z Norska, 5 zástupců organizace SVR a dalších 29 osob ze soukromého a veřejného sektoru. Z odborného hlediska byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné.
prezentace
22
33
44

Od 1.5.2016 se nám podařilo zajistit pokračování projektu péče o pacienty domácími terapeuty finančně a personálně.
Stejný model každodenního dojíždění za dětmi do jejich domovů, škol a školek, provádění terapie VM2G domácími cvičiteli se nám daří financovat díky příspěvku Statutárního města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR, obce Žlutice, obce Šindelová, firmě Rotas a díky finanční spoluúčasti rodičů dětských pacientů.
Všem patří naše velké poděkování!